Home ÚŘEDNÍ DESKA pozemkove upravy

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tužín 
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.

 
Obec Radim, Powered by Joomla!

Ověřit CSS!