Obsah

Turistické cíle

Nad 10 km

Nad 10 km

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

HRUBÁ SKÁLA – 22 km

Renesanční zámek byl vystavěn na pískovcových skalách v místě středověkého hradu ze 14. stol. Další úpravy objektu byly provedeny po požáru v r. 1710, v r. 1804, kdy vznikl též anglický park a v r. 1859, kdy byl zámek regotizován. Dnes je Hrubá Skála velkým rekreačním střediskem. Západní prostranství před zámkem uzavírá novogotický kostel sv. Josefa. Veřejnosti je umožněn vstup na nádvoří i na věž s krásným výhledem na Hruboskalsko, Trosky a Kozákov.

HUMPRECHT – 25 km

Zámek nad Sobotkou, maják a dominanta kraje, vybudován Humprechtem Černínem z Chudenic v letech 1666-1668. Tuto ve střední Evropě ojedinělou stavbu na návrh stavitele Carla Luraga provedl Fr. Ceresola. Rotunda elipsovitého půdorysu na čedičovém vrchu nad městem, kolem obora na jeleny, obehnaná zdí, časem přeměněná na bažantnici. První střecha rotundy má podobu komolého kužele, z ní ční dále lucerna a nad ní kuželovitá střecha s půlměsícem na špici. Uvnitř je okrouhlý mázhaus, z něhož vedou dveře do světniček o 2-3 oknech, rozestavených do kruhu. V patře „hodovní síň“ dosahuje ohromné výšky (l6m) až do lucerny v jej plné světlosti s několikanásobnou ozvěnou. Půdorys zámku je nakreslen i v tzv. Dienzenhoferově skicáři (Bayerische Nationalmuseum Mnichov).Ve velkém sále vytvořil r. 1937 fresky, vztahující se k historii Jana Humprechta, malíř R. Wiesner. Z věže, do níž se dostaneme tzv. „Myší dírou“, je překrásný rozhled do kraje.

LOMNICE NAD POPELKOU - 12 km

Městečko bylo založeno v předhusitské době z původní vsi při tvrzi. Dnes průmyslové město (známé především výrobou lomnických sucharů, oplatek a piškotů a výrobou stanů) je obklopeno hradbou Tábora, Babylonem a Skuhrovským vrchem. Renesanční zámeček ze 17. stol. byl zbořen a r. 1737 barokně přestavěn. Dnes je účelově využit. V místě gotického kostela sv. Mikuláše ze 14. stol. byl po požáru koncem 18. stol. vystavěn pozdně barokní chrám. Na hřbitově kostel sv. Jana Křtitele s hranolovou roubenou zvonicí z r. 1652. Dochovány roubené chalupy na Karlovském náměstí a v okolních osadách Rváčov, Skuhrov, Košov a Morcínov. Městské muzeum z r. 1891. Lyžařský areál se skokanskými můstky s umělou hmotou a běžeckými tratěmi na vrchu Babylon.

PECKA – 19 km

Městečko 6 km jihovýchodně od Nové Paky se stejnojmenným gotickým hradem Pecka na vyvýšenině nad Javorkou. Původně malý hrádek 65 m dlouhý a asi 20 m široký byl založen v I. pol. 14. století. V 17. stol. byl rozšířen Kryštofem Harantem z Polžic a Bezdružic. Roku 1783 byl hrad pobořen a v roce 1830 zničen požárem. Dnes je státním hradem, expozice je věnována humanistovi, cestovateli a hudebnímu skladateli Kryštofu Harantovi, popravenému r. 1621 na Staroměstském náměstí . Dále je expozice věnována historii hradu a obci Pecka. Je možno zde navštívit národopisnou expozici, zámeckou kuchyni, expozici středověkých mučících nástrojů a galerii moderního umění.

ROVENSKO POD TROSKAMI – 20 km

Městečko založené r. 1407 při osadě Týn. Kostel sv. Václava byl založen v pol. 14. stol. a v 2. pol. 16. stol. k němu byla přistavěna loď. V kostele renesanční kruchta a křtitelnice z r. 1575. V dřevěné zvonici původně postavené r. 1636 jsou tři tzv. rebelské zvony, obrácené srdcem vzhůru. Pocházejí ze 17. stol. Do pohybu se uvádějí šlapáním.

SOBOTKA – 24 km

Město založené r. 1498 z původní trhové vsi. Do městské památkové zóny patří zejména renesanční radnice s loubím, dnes empírově upravená, gotickorenesanční kostel sv. Maří Magdalény a přízemní i patrové roubené domy. Sobotka je rodištěm básníků V.Šolce a F. Šrámka - v jeho rodném domě je stálá expozice.

TROSKY – 20 km

Pozůstatky hradu Vartenberků vystavěného ve 14. stol. na strmé čedičové vyvřelině, jež se rozdělila na dvě samostatné věže. Vyšší z nich, čtyřhranná, se nazývá Panna, nižší a robustnější Baba. Jádro hradu tvořil hradní palác a nádvoří s hospodářskými staveními. Díky obranné kamenné zdi a výhodné strategické poloze hrad dobře čelil všem vojenským útokům. Od třicetileté války hrad zpustl. Daleký rozhled. Roku 1998 byly Trosky vyhlášeny přírodní památkou.