Obsah

Historie

Podhájí


Bylo součástí obce Radim. Pozemkové knihy byly v Panství Radim vedeny od roku 1716, v nich je Podhájí uváděno jako „Dorfteil“ – část obce Radim. V matrikách je obec Podhájí zaznamenána od roku 1729. Protože je od Radimi vzdáleno cca 1 km, patrně proto dostalo při číslování domů samostatná čísla popisná i když těsně sousedí s Tužínem. Číslování domů se provádělo v roce 1770. V Berní rule (r. 1653), v Tereziánském katastru (r. 1754) i v mapě Čech ( r. 1720) je uváděna pouze obec Tužín, samostatnost obce je tedy možno datovat rokem číslování domů tj. rokem 1770, což je potvrzeno v Schillerově (r. 1790) i Sommerově topografii (r. 1835), kde je obec Podhájí již uváděna.

První zmínka o konkrétní rodině je v zakládací listině řádu kartuziánů ze dne 8. prosince 1627 . V ní Albrecht z Valdštejna kartuziánům daroval mimo jiné i 12 vesnic ( mezi nimi i obec Tužín), 2 dvory, 3 mlýny, 4 rybníky a 4 lesy z nichž první „ …….začíná od chalupy Strnadkovské nad Radimi vedle rolí radimských až k dědině Lháni“….. (jde o nynější č.p. 2 v Podhájí, které až do začátku 20. století vlastnila rodina Strnadova).

Po zrušení poddansko-vrchnostenské správy roku 1848, byla v roce 1862 dokončena výstavba veřejné správy, kraje byly zrušeny, jednotlivé země monarchie byly rozděleny na okresy–okresní hejtmanství a ty dále na obce, v jejichž čele bylo volené obecní zastupitelstvo v čele se starostou. Od roku 1881 měla obec svou samosprávu a Podhájí patřilo pod Tužín. V té době je evidováno na Podhájí 23 převážně roubených domů, ve kterých žilo roku 1890 – 97 obyvatel. V současné době je to 15 stavení, která doznala opravami a přestavbou jinou podobu. Z toho jich 8 slouží pouze k rekreaci. K trvalému pobytu je v Podhájí k 1.1.2019 přihlášeno 22 občanů. Obec Podhájí je ve správě obce Radim kam ještě patří Tužín, Studeňany a Lháň

Události v jednotlivých letech jsou uvedeny v záložce  HISTORIE - CHRONOLOGIE


Nejstarší dochované fotky chalup na Podháji - zde

Fotografie domů z roku 2008 - zde