Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA

na 25. veřejné zasedání Obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 15.6.2022 od 19 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radimi.

 

Program :

     

1. Schválení závěrečného účtu obce Radim za rok 2020

2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2020

3. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ Radim)

4. Schválení darovací smlouvy „Obec-Královéhradecký kraj“

5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo:IV-12-2023808/SoBS VB/1

6. Schválení smlouvy o výpůjčce „Obec-Správa silnic KHK“

7. Smlouva o dílo „Obec-LKA“

8. Smlouva o dílo „Obec-EUROVIA“

9. Úprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek

10. Výběr zhotovitele na rybníček ve Lháni

11. Dar pro SDH

12.Prodej pozemku p.č.450/18 o výměře 51m2

13. Prodej pozemků p.č.177/4 o výměře 25m2, st.p.131 o výměře 24m2 s budovou s technickým vybavením.

14. Určení počtu volených členů zastupitelstva obce Radim

15. Různé dle připomínek zastupitelů

 

                                                                                                  Zdeňka Stříbrná v.r.

   starostka obce

 

pozvánka ke stažení pozvánka na schůzi 15.6.2022.pdf (195.31 kB)

Vyvěšeno: 8. 6. 2022

Datum sejmutí: 24. 6. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět