Navigace

Obsah

Od 22.4.2020 je možné uzavírat nájemní smluvy na hrobová místa a to vždy ve středu od 18 do 19 hodin.

Zastupitelstvo obce dne 15.4.2020 schválilo návrh Smlouvy o nájmu hrobového místa a to na dobu 10 let.

Schválilo:

-  nájemné 5Kč/m2/rok a 

- cenu za služby spojené s nájmem 120,- Kč/hrobové místo/rok.

Dotazy ohledně těchto nájemních smluv či domluva jiného termínu k podpisu smlouvy na tel.775641950 - Danišová.

 

vzor nájemní smlouvy zde

 

Zastupitelstvo obce schválilo dne 14.8.2020 Řád veřejného pohřebiště (účinnost od 1.9.2020)