Obsah

Historie

Tužín


První zmínka o vsi Tužín pochází z r. 1406. Od roku 1413 ves náleží k panství Radimskému. V letech 1542 – 1621 je v majetku panství Kumburského. R. 1627 kníže Albrecht z Valdštejna, usadil v nedaleké Radimi kartuziány, kterým na jejich obživu daroval tvrz Radim s 12 vesnicemi mezi nimiž byly i osady Tužín a Podhájí. V roce 1608 je ve vsi zmínka o pivovaru. Stavení na návsi se však nedochovalo. Už v r. 1627 zde stojí dva mlýny, jejichž kola roztáčel potok Tužínka. Také po třech rybnících, které tento potok napájel, zůstaly jen zbytky hrází. V 18. století byl postaven na konci údolí třetí mlýn. Byl patrový z dřevěnou pavlačí a po požáru v r.1868 byl znovu též roubený vystavěn. Mlelo se zde do roku 1930 a je dosud veden jako kulturní památka. Dříve se téměř v každé chalupě tkalcovalo a výroba plátna byla hlavní obživou tehdejších početných rodin. Kopcovitý a málo úrodný terén neumožňoval ve větším rozsahu provozovat zemědělství. Proslulá byla obec chovem koz a pěstováním brambor na svažitých políčkách. V místech za dnešní kapličkou stávala tkalcovna, která v r. 1868 vyhořela, ve dvou hospodách se točilo pivo. Na místě jedné z nich dnes stojí rekreační budova. Nákladem zdejších občanů byla v r. 1871 vystavěna kaplička „Anděla strážce“. K osamostatnění obce došlo r. 1881. Roku byl 1926 založen sbor dobrovolných hasičů. Proslavil se svojí divadelní činností a do r.1939 jeho soubor sehrál 11 her v přírodě. Na Krchově byl v r.1945 vysázen ovocný sad se 150 stromy, který však při zcelování půdy v r. 1976 byl vykácen. Elektrifikace obce byla provedena teprve v r.1955. O dva roky později bylo založeno JZD a následně v r. 1964 došlo ke začlenění obce do střediskové v Radimi. Rekreační oblast Tužín byla schválena v r.1972 a v r.1977 pak vystavěny 3 chaty u dřevěnického rybníka a v r.1979 prvních 5 chat v části Podhájí. Z původních 73 stavení v obcích Tužín a Podhájí v r.1920, kde tehdy žilo 262 obyvatel, tu dnes stojí 58 domů ( včetně 8 nově zbudovaných ). Hlavní příčinou zániku byly požáry, ale i odchod majitelů. Část jich zachránila éra chalupářů a tak dnes jich 31 slouží k rekreaci. Svoji podobu podstatně změnily, ale z celkového počtu domů je 29 roubených. K trvalému pobytu je v Tužíně k 1.1.2019 přihlášeno 50 občanů.

Část obce Tužín "Krchov" získala pojmenování z let dřívějších, kdy údajně v místech domů čp. 16 a 17 stával dřevěný kostelík a okolo něho byli pohřbívání naši předkové. V této části bylo v první a druhé polovině 19. století postaveno 8 roubených stavení, které měly doškové střechy, jak je patrno z dobových fotografií. Z roku 1827 je čp. 10 a z roku 1830 pak stavení čp. 17, na kterém se dosud zachovala záklopa s tímto nápisem: "Léta páně 1830 vizdwiženo jest staveni toto spomocy bózy a z nákladu Fr. Nožičky. Pán bůh, žehnej domu y wšem těm, kteří zde domně bidlet budou, ty ať na mně w dobrém spenau : Mystr tesař Josef Kunda".  Jediné zděné pochází z roku 1920, neboť původní roubené v roce 1919 vyhořelo. Jsou zde i 2 stodoly, (jedna roubená) a také  poslední sušírna u čp. 14 dříve sloužící k sušení ovoce.  Všechna stavení doznala řadu změn a úprav a jen čp. 17 má svůj původní charakter, ale s plechovou krytinou. Ve všech chalupách také už nejsou na tehdejší dobu nezbytné pece, ve kterých se pekl domácí chléb a pečivo.  Obec Tužín je v současné době začleněna do celku s obecním úřadem v Radimi, kam ještě patří obce Studeňany, Podhájí a Lháň.

Události v jednotlivých letech jsou uvedeny v záložce  HISTORIE - CHRONOLOGIENejstarší dochované fotky tužínských chalup - zde

Fotografie domů z roku 2008 - zde