Obsah

Kronika obcí

                                              Kronikáři

                                    1922 - 1929 Antonín Žďárský
                                    1929 -1939  Josef Rapl
                                    1951 - 1965 Josef Roudný
                                    1966 - 2004 Jiří Frýba
                                    2004 -            Miroslav Říha

Ručně psané kroniky číslo 1,2 a 3 jsou založeny v Okresním archívu v Jičíně, kroniky číslo 4 a 5 na Obecním úřadě v Radimi. Od roku 2011 je kronika také psána na počítači a v elektronické podobě archivována na CD. Obsahuje také aktuální fotografie a vytištěna bude vždy za několik let a dána do vazby a rovněž archivována na OÚ.

     ROK 2018

Práce na domech čp. 26 a 39 jsou před dokončením, na Podhájí je dům před kolaudací, po celý rok sucho, nerostly houby, byla dokončena pozemková úprava, doplněno veřejné osvětlení, nová přípojka vodovodu pro Radim, konaly se volby do zastupitelstva obce

    ROK 2019  

Začala výstavba nízkoenergetického domu na pozemku bývalého kluziště u kapličky, vyhotovena je deska pro srubový dům na louce u čp.7, rostly houby, celkem za  rok napršelo 555 mm, zemřeli F.Erlebach, Z.Legner a Z.Hamanová, narodil s A.Souček. K trvalému pobytu je nahlášeno ke konci roku 64 obyvatel a průměrný věk je 46,5 let. Průměrná roční teplota byla 11 °C, nejchladnějším dnem byl 22.leden (-13°C), nejtepleji bylo 26. a 30. června (36°C). Z trvale hlášených 64 obyvatel je 33 mužů a 31 žen. Nejstarší je paní A.Frýbová - 96 let.

 

                            

                                                                         

: