Obsah

Historie oddílu


Vznik Lesanu Tužín

V roce 1963 řada mladých nadšenců vybudovala na "Krchově" pískový kurt. Bez mechanizace na obecním pozemku pomocí motyk a lopat odstranili drny a část zeminy. Navozili štěrk a písek na vozech taženými koňmi, zabetonovali se dvě kolejnice jako kůly, zakoupil se míč a síť a éra volejbalového klání mohla začít.

Tehdy se do prvních podání, nahrávek, smečí zapojili Mirek a Vašek Říhovi, Jára Glos, Jirka a Vláďa Frýbovi, děvčata Bezděkovi s kamarádkami s Prahy. Lajny se sypaly ručně pomocí dřevěné šablony a povrch kurtu se upravoval dřevěným hrablem. O prázdninách vždy navečer a o víkendech se potom konaly zápasy, do kterých se zapojovali i další Tužíňáci bez ohledu na svůj věk. Byli to tehdy všichni Rychetníkovi, Smolíkovi, Zdeněk Ducháček, Jirka Erlebach, Slávek Link a další.
Řada z výše jmenovaných pak hrála v okresních soutěžích za Sokol Radim (v té době dvě družstva A a B). Na různých turnajích (i ve volejbalové Dřevěnici) hráli pod názvem "LESAN TUŽÍN".
V letech 1965-1970 pak postupně nastupovali na základní vojenskou službu a po návratu se většina oženila a někteří i odstěhovali. Na hřišti se hrávalo jen občas (tradičně o pouti a posvícení) a kurt postupně zarůstal travou a dnes už jen kůly připomínají staré časy. Oživit tuto hezkou tradici se nepodařilo ani v době chalupářské - škoda.

Nová éra Lesanu Tužín

Nová "historie" se po dlouhých letech začala psát až v roce 2004, kdy další generace volejbalistů se k tomuto názvu přihlásila. V začátcích jako smíšené družstvo na různých turnajích jako je posvícenský koláč, volejbalová Dřevěnice a další v rámci okresu Jičín. Následně mužský tým začal hrát již okresní přebor.

Základ tvoří: kapitán Honza Tříska (jediný tužíňák), Radek Říha, David Suchý, Martin Stránský, Jirka Kraus, Zdeněk Šulc, Zdeněk a Milda Stránských a Jirka Macák.
Později ještě: Jarouš Dědeček, Lukář Karban a Jarda Novák. Postupně získali už řadu vítězství jak v přeboru, tak i na různých volejbalových turnajích. Sportovní zápolení však není jediná činnost Lesanu. V roce 2009 se z jejich aktivity konal první jarní bál a na hřišti u školy bylo vybudováno nové pískoviště nejen pro jejich dosti početné ratolesti. S dětmi potom uspořádali výlet do ZOO ve Dvoře Králové, výšlapy na hrad Kumburk a vánoční besídku. Možná z nich jednou vyroste další generace, která bude v tradici volejbalového Lesanu pokračovat.