Navigace

Obsah

Divadelní činnost na Tužíně


Divadlo a tím i kulturu přineslo na Tužín spolek Národně socialistické mládeže, která na vesnici sehrála od roku 1923 několik divadelních her. Bohužel dnes nevíme, kdy byly sehrány. Jejich poslední představení – veselohra Furiant - bylo sehráno 19. října 1926. Čistý výnos z představení věnovali nově založenému Sboru dobrovolných hasičů na Tužíně. Ke konci roku 1926 se spolek mládeže rozešel a členové přešli do sboru hasičského. 

Divadelní jeviště a rekvizity k tomu náležející byly darovány také sboru a ten se tak ujal odkazu zaniklého spolku Národně socialistické mládeže. Velkou zásluhu na úspěšném pokračování vzdělávací činnosti měl Josef Říha (*1904), který ve své době zastával funkci vzdělavatele sboru. Jeho organizační schopnosti, ale i dovedné ruce byly zárukou, že se práce podaří. Byli to také ale Josef Rapl, Oldřich Pilař a řada dalších, kteří vždy přiložili ruce k dílu. 

Od roku 1926 až do začátku druhé světové války (1939) bylo sehráno hasičským sborem 8 divadelních her na jevišti a 11 her v přírodě. Tehdy se hrávalo v hostinci „Na výšince“ (čp. 25 – dům paní R. Černé), kde se museli nejen herci, ale i diváci velice uskromnit, protože po postavení jeviště nezbylo mnoho místa pro sedadla a tak sbor si zhotovil přírodní jeviště. Také domek, který se nechal použít ke každé hře, kolíky a prkna, aby diváci měli kde usednout a další vybavení.

Veškeré rekvizity byly po dobu 2. světové války uskladněny v domku pana F.Glose č.p. 30 (pod hostincem U Raplů), ve kterém bydlela rodina Píchova. V noci 30.12.1942 dům vyhořel a všechny divadelní rekvizity tak vzaly za své. Tím byla napsána i poslední tečka za divadelní činností místního sboru. Z her v přírodě se zachovaly pouze fotografie a vzpomínky pamětníků. 

Fotografie z doby hraní divadla na Tužíně - fota zde