Navigace

Obsah

Kaple Anděla Strážce


Uprostřed obce Tužín stojí kaplička vystavěná roku 1871 nákladem zdejších občanů. Je v ní umístěn také zvonek. Dříve jeho hlas vybízel občany k modlitbám a provázel každého na cestě, odkud není návratu. Zvonil, hrozilo-li neštěstí, oheň nebo jiná pohroma.                                        

Dlouholetým zvoníkem býval Čeněk Glos  (nar. 24. 4. 1845),   který byl svého času též obecním strážcem. Ten u ní krátce po vysvěcení kapličky 3. září 1871, vikářem Antonínem Hrubým, vysadil dvě lípy.. I jeho doprovázel tužínský zvonek na poslední cestě roku 1926 ve stáří 81 let.

Po Čeňku Glosovi převzala službu zvoníka Marie Nožičková z čp. 40, poté se zvonění ujala její dcera Marie, později provdaná jako Čudová.    Ona však už zvonila jen při úmrtích a po přestěhování do Radimi umlkl tužínský zvonek nadobro. Nynější zvon v kapličce není již ten původní, který pamatoval svěcení kapličky. Za první světové války byl sundán a použit, jak bylo v té době a i později zvykem, na válečnou výzbroj.. Po první světové válce byl pořízen nový, ale i ten měl stihnout stejný osud jako jeho předchůdce. Druhá světová válka a především německé vojsko si ho vyžádalo. Josef Rejfek z čp. 33 ho proto vezl odevzdat do Jičína, dlouho však čekal na jeho převzetí a když nikdo nepřicházel, švihl do koní a ujížděl zpět k Tužínu. Doma poté zvonek zakopal do stodoly. Němci se po něm nesháněli a tak byl po osvobození zase zavěšen na své původní místo.

V roce 1945 uspořádali hasiči dobrovolnou sbírku a hned příští rok započali s opravou kapličky. Opravena byla omítka a střecha byla pokryta eternitovými taškami. Vnitřek byl vymalován a 28. října 1946 byla na den vzniku Československa slavnostně vysvěcena farářem ze Železnice a byla sloužena mše. Členové sboru práci vykonali zdarma.
Další opravy se kaplička dočkala po 120 letech od vystavění v roce 1991, kdy náklady byly hrazeny Obecním úřadem v Radimi. Na opravě se podíleli jednak občané Tužína, ale i řada chalupářů a zedníci Karel Beneš z Radimi, Standa Čech z Tužína a Bohuslav Link ze Dřevěnic. Dvě lípy z roku 1871 byly již velmi staré, zvětralé a poškozené a tak byly odstraněny a vysazeny lípy nové. O to se přičinil i chalupář Jiří Vojtíšek. Poslední oprava této dominanty obce se uskutečnila v roce 2012 a znovu byly vysvěcena při Sjezdu rodáků 28.července  farářem  Josefem Kordíkem ze Železnice.

Tužínská kaplička na fotografiích - zde