Obsah

Mlýny na Tužíně


Na potoce tužínském zvaném Stříbrnice někdy i Ořeška jako pozůstatek dřívějších časů stojí tři mlýny, které již neplní svoji funkci, pro kterou byly postaveny. Dosloužily a postupně jejich původní stav chátral až do dnešní podoby.


MLÝN HOŘENÍ č. p. 1

Měl jedno kolo na vrchní vodu se spádem 8 m, 1 franc.kámen, 1 špičák, po roce 1634 po smrti Valdštejnově byl pánem nad okolím Adam z Richenfelsu, lidem oblíbený, později zajatý a vězněn. Tento mlýn je na samotě u lesa a sešli se zde naši čeští vyhnanci nesoucí důležité poselství panu A. z Richenfelsu. Původní patrový s dřevěnou pavlačí v roce 1868 vyhořel a Fr. Vágner vystavěl menší s větším vodním kolem. Mlelo se zde do roku 1930 a cesta k němu vedla potokem. Dalším majitelem byl Jan Řehák a v současné době je po opravě majetkem rodiny Holých a slouží k rekreaci. Je nemovitou kulturní památkou.

 

MLÝN PROSTŘEDNÍ č. p. 36

Vodní dílo s jedním kolem na vrchní vodu se spádem 7 m, 1 stolice žitná, 1 pšeničná, 1 franc.kámen, 1 špičák a při mlýně smíšený obchod. Od roku 1627 majitelem řád kartuziánů valdických. Voda přiváděna náhonem od splavu na konci údolí a dřevěným žlabem nad obecní cestou. Majitel Jakub Andrle a Teresie Andrlová. Mlýn je v současné době velmi zchátralý včetně přilehlého špejcharu, ale nový majitel provádí jeho opravu. Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka.

 

MLÝN DOLENÍ č. p. 22

Měl jedno kolo na vrchní vodu se spádem 5 metrů, 1 žitnou válcovací stolici, francouzský kámen a příslušné mlecí stroje. Bývalý panský mlýn roku 1627 Albrechtem z Valdštejna daný do majetku kartuziánům. Voda z potoka byla odváděna do rybníčku, kde tvořila zásobu a dále pak při mletí odpouštěna náhonem na kolo. Majitel Jan Beneš v roce 1932 přistavěl pekárnu a žitný chléb rozvážel do širokého okolí. Mlýn slouží po velké rekonstrukci k rekreaci potomků původního majitele. Opravy se dočkal v současnosti i rybníček.