Obsah

Požáry v obci

Požáry v našich obcích

Chalupy na Tužíně a Podhájí již postrádají doškové střechy, které pro jejich snadnou zápalnost, hořlavost a malou možnost hašení byli v řadě případů příčinnou požáru a následně i zmizením z katastru obce. Zde je uveden přehled všech požárů, jak byl zaznamenán v tužínských kronikách.

1864 - vyhořel hostinec v Podhájí č.p. 11 majitele Josefa Kundy. Budova byla obnovena. V roce 1969 započata její rekonstrukce, po prodeji v roce 1980 pokračovala dostavba a po kolaudaci v r. 1982 slouží jako rekreační objekt vězeňské služby ČR Praha.

1868 - vyhořel hoření mlýn na Tužíně č.p. 1. Před požárem byl jednopatrový, obehnán dřevěnou pavlačí. Jeho majitel František Wágner vystavěl znovu roubený, ale již menší s větším mlýnským vodním kolem (mělo být největší v Čecháh). Dnes objekt slouží k rekreaci. Majiteli jsou Anna a Matěj Holý z Prahy.

1868 - číslo popisné 26 na Tužíně vyhořelo dokonce dvakrát, podruhé v roce 1871. Roku 1874 obnoveno a slouží k rekreaci majitelům Karlovi a Jaroslavu Bernardovi z Liberce.

1881 - úderem blesku shořel dům na Tužíně č.p. 18, majitel Antonín Korbelář ho přestavěl na zděný. Současný majitel je Petr Heger z Olomouce. Slouží k rekreaci (dříve Kupkovi).

1898 - děti si zapálily ohníček blízko stavení, ten se přenesl na uskladněné otýpky roští pod přístřeškem a domek na Podhájí č.p. 22 lehl popelem a vedlejší č.p. 9 majitele Antonína Korbeláře rovněž tak. Majitelé Morávkovi vystavěli nový zděný. Současní majitelé Marie a Zdeněk Legnerovi z Mladé Boleslavi. Č.p. 9 nebylo obnoveno a zaniklo, stávalo u cesty nad Erlebachovými.

1904 - oheň zasáhl Brendlův hostinec "Na Výšince", Tužín č.p. 25, přenesl se na stodolu a od té vzplála i stodola souseda Fr. Šimka u č.p. 24. Původní hospoda stávala v místech současné stodoly a naopak. Hostinec i stodola byly obnoveny. Za pět let v roce 1909 stodola vyhořela podruhé a po jejím postavení ještě v roce 1911 potřetí. Byla opět obnovena a pokud ji čerti neodnesli, tak tam stojí dodnes.

1907 - lehlo popelem stavení na Tužíně č.p. 28 majitele Jana Toma, obnoveno nebylo a zaniklo. Stávalo poblíž náhonu nad nynějším transformarmátorem.

1911 - vyhořel domek Josefa Šimka, Tužín č.p. 41, nebylo obnoveno. Stávalo pod hrází hořeního rybníka pod Ducháčkovými.

1913 - vznikl požár u domku Františka Frýby, Tužín č.p. 21, bylo obnoveno. Dnešní majitel Věra Müllerová (dříve Hamanovo).

1914 - vyhořelo stavení Josefa Havla, Tužín č.p. 19. Vystavěn dům zděný, současní majitelé Třískovi.

1919 - oheň zničil domek na Tužíně č.p. 13, majitel Jan Purma. V roce 1920 postavil zděný, dnes slouží k rekreaci. Majitelé manželé Morávkovi z Jičína.

1928 - po výmlatu obilí vyhořela stodola Fr. Bílka, Tužín č.p. 33, okolní domy se podařilo zachránit. Stodola byla obnovena a současným majitelem je Josef Rejfek.

1942 - 30. prosince vyhořelo stavení na Tužíně č.p. 30 pana Františka Glose, v přilehlé stodůlce oheň zničil i uskladněné divadelní rekvizity požárního sboru. Domek nebyl obnoven, stával pod hostincem U Raplů (dnes rekreační objekt vězeňské služby).

1945 - požár hájenky na Podhájí č.p.23, kde bydlel hajný Jindřich Jančík. Nebylo obnoveno, stávalo u lesa za chalupou Morávkových.

2004 - 26. května vyhořelo do základů stavení na Tužíně č.p.20, zatím nebylo obnoveno a jen komín připomíná místo, kde stávalo. Sloužilo k rekreaci majiteli Karlu Klustovi z Jičína.

2009 - v pátek 9. ledna ve večerních hodinách zlikvidoval HZS z Jičína a Železnice zahoření střešního prostoru na rekreační chatě u chalupy č.p. 24 majitele Jaromíra Šimka z Radimi.

2014  - 2. prosince večer došlo k požáru sazí v komíně ve stavení č.p.21 na Tužíně. Lividaci provedli profesionální hasiči z Jičína a dobrovolní hasiči z Valdic, Železnice a obce Radim. Požár nezpůsobil žádné škody na majetku.  

Fotografie požárů v obci - zde