Obsah

SDH Tužín


Hasičskou tradici na Tužíně se v roce 1926 rozhodlo založit 55 místních občanů – 23 činných a 22 přispívajících. Nezůstalo jen u slov, a tak byla téhož roku zakoupena za 18 200 korun československých stříkačka i nezbytná hasičská výzbroj a slavnostně předána sboru. Nedočkaví hasiči si chtěli samozřejmě vše vyzkoušet a tak následovalo hned po slavnosti poplachové cvičení, které vedl první velitel sboru Josef Karásek.
Dva roky poté, v roce 1928, mohl sbor prokázat svou zdatnost při požáru stodoly Františka Bílka čp. 33. Stodolu se hasičům sice nepodařilo zachránit a celá lehla popelem, ale od požáru byla ušetřena tři okolní stavení.
Během své činnosti si hasičský sbor vystavěl požární zbrojnici, na Krchově vodní nádrž, na potoku stavidla a ruce hasičů se podílely v roce 1946 i na opravě tužínské kapličky. Nemuselo na Tužíně zrovna hořet, aby byl sbor aktivní. Jak již bylo dříve napsáno, podílel se i na kulturním dění, a to nejen divadelním. V jejich podání se zde uskutečnilo mnoho plesů, maškarní merendy a silvestrovské večírky. Důstojné oslavy probíhaly vždy při příležitosti založení republiky, ale i při vzpomínání na narozeniny T. G. Masaryka. Vatra byla zapalována k připomenutí upálení mistra Jana Husa. Dne 8. října 1946 přijel prezident Edvard Beneš do Jičína a tak i tužínský sbor se zúčastnil slavnostního přivítání.
Nelze vypisovat všechny akce, které stihli členové sboru během své 54leté existence vykonat. Scházeli se na mnoha schůzích – střídavě v hostinci „Na Výšince“ a „U Raplů“. Po roztržce s hostinským J. Černým se akce konaly jen U Raplů, po úmrtí A. Raplové se setkávali u Pilařů čp. 31. Svá těla utužovali na mnoha cvičeních, účastnili se sjezdů a také doprovázeli své členy na jejich cestách posledních …
Svátkem pro hasičský sbor byl 6. duben 1954, kdy mu byla přidělena motorová stříkačka a pár týdnů nato, při poplachovém cvičení 1. května, byla poprvé vyzkoušena. Tehdejší zbrojnice už tak nevyhovovala jejich potřebám a tak se začalo uvažovat o koupi stavení čp. 34, kde by byla zbrojnice vystavěna. Zde však zůstalo jen u slov a plánů.

Další činnost již nebyla zaznamenávána, ale stále i přičiněním mladší generace, tradice hasičů na Tužíně pokračovala. Na mnoha soupiskách hasičských soutěží se objevovalo SDH Tužín, ale hasiči se také aktivně zapojovali do dění v obci a také asistovali při několika požárech v sousední Radimi.
Jako samostatný sbor na Tužíně a v Podhájí ukončil sbor svou činnost v roce 1980 a sloučil se se sborem radimským, kam následně odešlo i 12 členů. Posledním velitelem byl Jaroslav Glos mladší. Od požáru hájenky čp. 23 na Podhájí v roce 1945 na Tužíně nehořelo až do roku 2004, kdy do základu lehla popelem chalupa čp. 20 majitele Karla Klusta.

Hasiči Tužín  - fota zde