Obsah

Šest století u nás


606 LET TUŽÍNA A PODHÁJÍ

V sobotu 28. července 2012 se uskutečnil Sjezd rodáků a přátel obcí Tužín a Podhájí u příležitosti 606. výročí první zmínky o obcích, spojený s pouťovou veselicí. Byla připravena obsáhlá publikace mapující historii od roku 1406 včetně fotografií jednotlivých domů. Do přípravy oslav se zapojila řada místních občanů, ale i z okolních vesnic. Odměnou za spoustu času, který přípravě věnovali, jim byla vydařená akce za krásného počasí. A jak to tedy vše probíhalo.

Dopoledne v restauraci „U Růže“

V salonku, který se proměnil ve starodávnou světničku jsme měli možnost zhlédnout, jak naši předkové bydleli, jaké předměty tehdy používaly k práci i odpočinku. V přísálí byla malá výstavka starých dochovaných fotografií a ručního nářadí, které se většinou používalo v dřívějších dobách při stavbě roubenek. Proběhla zde také beseda s autorem publikace panem Jiřím Frýbou, který popsal jak se vytvářela a doplnil výklad o další zajímavosti z historie. Byly promítnuty ukázky z dochovaných filmů přestavby hospody U Raplů v roce 1969 a opravy kapličky v roce 1991, natočené panem Václavem Luňákem. Všichni měli také možnost poobědvat a posilnit se tak na odpolední oslavu.

Odpoledne na Tužíně u kapličky

I když bylo v sobotu nepříjemné dusno a z každého se doslova lil pot, návštěvníků přišlo hodně a vzácné setkání si nenechala ujít ani známá sportovkyně Blanka Paulů, skaut Stanislav Hylmar, ale spousta rodáků, kteří se sem rádi vrací. Při příchodu obdrželi novotou vonící publikaci „Šest století u nás“ a mohli si zakoupit upomínkové předměty (hrníček a zvoneček s motivem kapličky, pohlednice a nástěnný kalendář na rok 2013). Krojovaná obsluha podávala vynikající zákusky a koláčky od místních žen a ve stáncích s občerstvením se prodávaly klobásky z udírny a točené nápoje.

Hosty přivítal kronikář Miroslav Říha a v úvodu vysvětlil, proč se oslava koná právě nyní. „Podařilo se získat peníze na opravu kapličky a v archívech jsme zjistili, že první zmínka o obcích pochází z roku 1406. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1926 a další šestky ještě proto, že Jirka Frýba a já letos slavíme 66 narozeniny“. Následně připomenul, že tehdy před 606 léty kdy v Českých zemích jen málokdo věděl, že existuje něco více než Evropa. Snad jen sever Afriky a nejzápadnější kousek Asie byl znám, ten zvláště proto, že se na Balkán tlačili obávaní Turci. Těžko předpokládat, že někdo z prvních obyvatel Tužína měl povědomí o tom, že je Praha hlavním městem království a pokud tam někdo odtud byl, musel by to být zřejmě pouze voják-žoldnéř. V Evropě už téměř vrcholí papežské schizma-tedy jeden papež v Římě, druhý v Avignonu a třetí v Pise. V Českých zemích je už skoro připravena občanská válka, kterou odstartovalo upálení mistra Jana Husa o devět let později. V roce 1406 v Čechách vládne král Václav IV., který zdaleka nedosahuje velikosti svého otce císaře Karla IV. Václav je slabý, ve zmíněném roce už téměř propadlý alkoholu a prchlivosti. Situaci nezvládá ani tehdejší arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazemburku, který je sice vojákem, ovšem chybí mu kněžské svěcení a prý dokonce analfabetem. A tak má mistr Jan Hus v Betlémské kapli v Praze co kritizovat a o čem kázat. Schyluje se k husitským bouřím, které způsobily neuvěřitelné škody na majetku a mají na svědomí desetitisíce lidských životů….

Po připomenutí historie předal kronikář a moderátor celého odpoledne slovo starostce Zdeňce Brixové, která připomněla, že opravy kapličky prováděl Ondřej Sklenář z Lužan, který stavbě vrátil původní podobu. Dva obrazy věnoval Jiří Vojtíšek. Předala květiny nejstarší občance paní Anně Frýbové (89 let). Po hudebním vstupu paní Krausové, která zahrála dvě skladby na violu, provedl vysvěcení dominanty farář Mgr. Josef Kordík ze Železnice. Bylo přečteno poselství pro příští generace a uloženo do schránky. 

Poselství příštím generacím

Tato kaplička byla postavena nákladem zdejších občanů v roce 1871 a vysvěcena 3. září téhož roku, vikářem Antonínem Hrubým „ Andělu Strážci „. Byl v ní umístěn zvonek, který zněl každý den a vybízel občany k modlitbám a také provázel každého na cestě poslední. Dlouholetým zvoníkem býval Čeněk Glos (*1845) obecní strážník. V roce 1926 zemřel a po něm zvonila Marie Nožičková z č. p. 40 a následně její dcera Marie provdaná Čudová. Ta už zvonila jen při úmrtí zdejších občanů a po jejím přesídlení do Radimi zvonek utichl nadobro. Původní zvonek byl použit za první světové války na válečnou výzbroj. Po válce byl opatřen nový, za druhé světové války byl ukryt a znovu pověšen po osvobození na původní místo.

V roce 1945 byla uspořádána dobrovolná sbírka u všech občanů na opravu kapličky. Přispěl na ni i tužínský rodák poslanec NS Alois Petr. S opravou se započalo až v roce 1946 a 28. října byla vysvěcena farářem ze Železnice. Další opravy se dominanta obce dočkala v roce 1991 zásluhou zdejších občanů a také chalupářů.

V roce 2011 byla obecním zastupitelstvem kaplička prohlášena za „ Kulturní dědictví místního významu „ a požádáno o přidělení dotace na opravu u Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové. z „ Programu rozvoje venkova ČR „. Po schválení dotace a po podepsání smlouvy o provedení prací s firmou PhDr. Jana Teichmanová, Železnice začala v květnu 2012 její oprava. Po dokončení prací byla kaplička dne 28.července téhož roku vysvěcena farářem Mgr. Josefem Kordíkem ze Železnice při Sjezdu rodáků a přátel Tužína a Podhájí.  Při této příležitosti byla také vydána publikace „ Šest století u nás“, která zachycuje historii obcí od jejich první zmínky v roce 1406.

Naše obce nemají vlastní samosprávu a od roku 1964 spadají pod obecní úřad Radim. Zastupitelstvo je sedmičlenné a starostkou obce je Zdeňka Brixová ze Studeňan. Za Tužín a Podhájí je členem zastupitelstva Tomáš Adolf (*1963) Tužín č. p. 11. V obcích žije 66 občanů a jejich průměrný věk je 48 roků. Nejstarší obyvatelkou je paní Anna Frýbová z Podhájí č. p. 2 ( 89 roků ) a nejmladším občánkem je Eva Ondráčková ( 1 rok ) Tužín č. p. 47.

V obcích je celkem 56 domů z toho je ještě 27 roubených. 30 domů není trvale obydleno a slouží pouze k rekreaci. Od vyhlášení našich obcí za rekreační oblast v roce 1971 zde je také postaveno 18 chat. Veškerá občanská vybavenost je ve střediskové obci Radim, kde je škola se školkou, pošta, prodejna, hospoda, sportovní hala a hřiště na volejbal a malou kopanou. Ze společenských organizací jsou tu hasiči, sokolové, myslivci, včelaři a zahrádkáři.

Jsme součástí Královéhradeckého kraje a Česká republika je členem Evropské unie. Oficiální měnou je stále česká koruna, v rámci EU pak euro.

Zdeňka Brixová- starostka OÚ Radim                 
Miroslav Říha- kronikář obcí Tužín a Podhájí   

                                       

Přílohy: pozvánka na Sjezd rodáků a přátel

              brožura „ Šest století u nás „ a obecní zpravodaje č. 1 až 7 z roku 2012

Po zpěvu paní Zdeny Stříbrné se po delší odmlce rozezněl nad zdejším údolíčkem hlas zvonu. Salvy myslivců pak ukončily slavnostní část a Řehečské kvarteto (ŘQ) oslavnou písní zahájilo pouťovou veselici.

Oslavná píseň o nově vysvěcené kapličce na Tužíně

1) Všichni víme, proč jsme se zde sešli,                    5) Opravená kaplička zde září,

     v obci Tužín ke kapličce došli,                                     vysvěcení je na panu faráři.

     Sjezd přátel a rodáků,                                                    Uložení poselství,

     to je motto z plakátů.                                                     pro mnohé z nás tajemství.

2) Začátek je od třinácti hodin,                                  6)  Šedesát šest trvale žijících,

     přišlo mnoho lidí - také rodin.                                      padesát šest domů zde stojících.

     Na tu velkou oslavu,                                                      Pak se řekne vesnice,

     velkého - to významu.                                                   ale krásná velice.

3) Osmadvacátého července,                                     7) Ještě večer, pouťová zábava,

    šestcet šest let, o té první zmínce.                              v restauraci „U Růže“ se koná.

    O Tužíně a Podhájí,                                                         V Radimi to ožije,

    rok čtrnácet šest zahájí.                                                skupina „Sonet“ hraje.

4) Publikaci „Šest století u nás“,                                 8) Žijte si tu šťastně dlouhé roky,

     napsal inženýr, Jiří Frýba pro vás.                          ať jsou dobré, všechny vaše  kroky.        To abyste věděli,                                                            To vám přeje a nejen to,

     jaké věci se děly.                                                           Řehečské naše kvarteto.


Jízdy po Tužíně zahájilo hasičské auto „Máňa“ ze Železnice, kterých využily děti, ale i dospělí. Se svým pěkným tanečním vystoupením se představily děti „ Soběrazské pecičky“ a sklidily velký potlesk přihlížejících. Hasiči v dobových uniformách předvedli ukázku s ruční stříkačkou z roku 1926, která je doposud funkční. Do kulturního programu přispěly radimské ženy s nacvičenou taneční skladbou. Pro velký úspěch musely „Hraběnky“ nástup a odchod opakovat a to již v doprovodu harmonikářů ŘQ. Na přilehlé louce se mohly děti povozit na koníčku rodiny Klouzových. Po dešťové přeháňce, kdy se účastníci pomalu rozcházeli, dorazil Václav Fejfar z Lužan se svým soutěžním autem, zájemcům ochotně odpovídal na dotazy a ostrým startem při odjezdu  prakticky ukončil oslavy na Tužíně. Velmi zdařilou celodenní akci ukončila večerní zábava v sále hospody v Radimi při hudbě skupiny Sonet, která se protáhla do ranních hodin.

Lze tedy říci, že maličký Tužín s Podhájí se svými 66 obyvateli zvládl oslavy na jedničku a poděkování patří všem, kteří se na její přípravě i průběhu podíleli. Zhodnocení bylo provedeno na setkání pořadatelů v srpnu, kdy byl promítnut z oslavy natočený klip.


DVD je dispozici na Obecním úřadě