Obsah

Historie


TJ Sokol Radim

Dne 15. listopadu 1903 na ustavující valné hromadě v hostinci „U Růže“ založili pokrokoví občané Radimi a okolních obcí Sokol. Přihlásilo se 15 členů z Radimi, Studeňan, Dřevěnice, Lháně, Tužína a Soběraze. Prvním starostou byl zvolen Jakub Andrle, mlynář z Tužína. Zásada nově vzniklé jednoty zněla: „Nikdo nemůže být členem jednoty, aniž by pravidelně cvičil.“

Za první světové války byla činnost Sokola po celou dobu přerušena, ale v roce 1919 se úspěšně obnovila; tehdy měla jednota 72 členů. V průběhu dalších let mimo pravidelných cvičení jednota pořádala výlety, divadelní představení, veřejné hodiny, nácvik a účast na sletech. V letech 1951 až 1956 byla činnost jednoty slabší, světlým bodem tohoto období jsou vynikající úspěchy Jaroslava Hejduka jako přeborníka kraje v přespolním běhu. K oživení činnosti došlo v roce 1957, kdy se mimo stálých aktivit začal v jednotě hrát stolní tenis.

 

Více archivních fotek:

 

 

Členové jednoty se v 60. letech účastnili spartakiádních cvičení, turistických akcí, pořádaly se lehkoatletické závody. V roce 1963 se dobudovalo také druhé volejbalové hřiště. V roce 1964 vznikl volejbalový oddíl, který soutěžil o přeborníka okresu, a ve škole se vybudovala tělocvična. Na hřišti se pořádaly volejbalové turnaje. V létě jednota organizovala pobyty v přírodě.

 

Hostinec U Růže

V dalších letech byla činnost soustředěna na oddíly stolního tenisu, volejbalu a ZRTV. Ve spartakiádním roce 1970 vystupovaly žákyně na tělovýchovných dnech v Jičíně a Semilech, byla nacvičena divadelní hra „Sněhurka, zvířátka a sedm mužíků“, která se hrála v Lázních Bělohrad a v Jičíně. Volejbalový oddíl měl dvě družstva v okresních soutěžích, stolní tenis jedno v okresním přeboru. Členové jednoty se podíleli na úpravě rybníka a vybudování hráze.

V roce 1975 poprvé využívali našich kurtů organizátoři dřevěnických turnajů a tato spolupráce trvá dodnes.

V roce 1977 byla dostavěna klubovna a na hřišti se uskutečnil I. Ročník dublového turnaje mužů, dalším rokem rozšířený o kategorii žen. Vznikl i oddíl nohejbalu a oddíl ZRTV získal titul „Vzorný“.

Klubovna

Na stavbě sokolské klubovny se podíleli hlavně členové Sokola


V 80. letech se opět Sokol zúčastnil spartakiády. Volejbalový oddíl byl zastoupen smíšeným družstvem. Stolní tenis měl dvě družstva a jedno žactva. Pořádali jsme výlety, sáňkařské a lyžařské závody, dětské dny, besídky, dětské karnevaly, turnaje ve volejbale i ve stolním tenise. V roce 984 uspořádal Sokol první letní tábor. Děti se zúčastnily závodů v lehké atleti a gymnastice. Do okresní soutěže ve volejbale se přihlásilo družstvo žactva.

V roce 1988 vstoupil oddíl volejbalu do soutěží okresního přeboru s družstvy mužů, žen a žactva.

Po dlouhé době se v roce 1994 opět konal sokolský ples, ale ještě u sousedů v Dřevěnici. V dalších letech díky panu Jandovi, který kompletně zrekonstruoval místní hostinec „U Růže“, mohl Sokol pořádat plesy, dětské karnevaly a zábavy přímo v radimské hospodě na sále.

Na konci 90. let byla obnovena činnost oddílu stolního tenisu – okresní přebor hraje žactvo.

Pro jednotu se stal důležitý rok 2000 – po 80 letech se začala stavět tělocvična. Má rozměry 13x11 m, vyhovuje proto nejen cvičení, ale hlavně stolnímu tenisu. Hraje se zde ale i badminton, volejbal i malý fotbal. Dokončeny byly i šatny a sociální zařízení, které si také již žádalo rekonstrukci.

V roce 2003 slavil TJ Sokol Radim sté výročí od svého založení a při této příležitosti jednota uspořádala výstavku v tělocvičně, přijelo se podívat mnoho bývalých členů. Slavnostní odpoledne bylo zahájeno průvodem, na hřišti se konala vystoupení dětí i dospělých , utkání ve volejbale a stolním tenise. Večerní zábava se protáhla do ranních hodin. V tomto roce zaznamenal úspěch volejbalový oddíl, který postoupil do krajského přeboru, kde hraje do současné doby.

V Sokole vedle volejbalu a stolního tenisu vyvíjí dále svoji činnost i oddíl ASPV. Děti se úspěšně zúčastňují okresních i krajských soutěží. Jednota dále pořádá deblové turnaje, posvícenský turnaj ve volejbale, turnaje pro děti, dětské dny, karnevaly, průvody. Na letní tábor se již vyrazilo po pětadvacáté.

 

Další fotografie:Velký dík na tomto místě patří všem bývalým i současným členům, kteří zde Sokol založili a kteří věnují svůj elán a volný čas pro jeho zdárnou činnost. V roce 2010 byla na valné hromadě zvolena nová předsedkyně Tělovýchovné jednoty Sokol Radim paní Hana Křelinová, která ve funkci vystřídala dlouholetého aktivního člena a předsedu Sokola zesnulého pana Jiřího Koudelku, který funkci zastával od roku 1996.

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště je během roku svědkem mnoha zajímavých sportovních událostí