Obsah

Zahrádkářské sdružení Radim, z.s., to je oficiální název asi nejmladšího spolku v Radimi, který takto funguje od roku 2016. Tehdy totiž výbor i následně členská základna rozhodly, že vzhledem k ekonomickým  aktivitám bude dobré, aby se zahrádkáři oddělili od  ČZS a vystupovali jako oficiální spolek registrovaný u krajského soudu v Hradci Králové. 
Historie je ale přece jenom o poznání delší : Dne 7. dubna 1983 se v zasedačce tehdejšího Místního národního výboru v Radimi sešlo 29 zakládajících členů a ustavilo Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu.
První funkcionáři ? Předsedou se stal Vladislav Frýba (z Podhájí), členy pak Jaroslav Kořínek, Božena Koudelková, Václav Nidrle mladší, Václav Luňák, Vladislav Sedláček a Jaromír Šimek. 
Prvními spolkovými „počiny“ bylo hlavně zajištění výkupu ovoce a zeleniny a také společné objednávky školkařských výpěstků.
V roce 1985 došlo i k postavení nové výkupny ovoce a zeleniny ve „dvoře“ za Kampeličkou. Ve stejném roce byla po úpravě prostoru v tehdy nefungujícím radimském hostinci zřízena moštovna. Zahrádkáři zakoupili starší drtič a malý plachetkový lis. 6. října se docela slavnostně započalo s lisováním pro veřejnost, první zaznamenaný výtěžek z tohoto dne byl 610 litrů. Hospoda ale dosti rychle chátrala a také zájem veřejnosti byl velký a přesahoval možnosti dosti provizorní moštovny, bylo třeba vše řešit.
Zahrádkáři v podstatě využili roku 1987, kdy se téměř žádné ovoce neurodilo a zejména zásluhou Václava Luňáka byl v jičínském Agrostroji vyroben lis pro mobilní moštovací zařízení, který byl namontován do zakoupené maringotky. Dotaci tehdy poskytlo i Ministerstvo zemědělství a výživy, další prostředky si zahrádkáři opatřili sběrem železného šrotu a sběru skla do vlastních kontejnerů.
Společně se pro členy objednávaly stromky, růže, sadbové brambory, sazenice jahod, rašelina či vápenec. Zadařilo se i při objednávkách malé mechanizace Vari, která tehdy nebyla běžně ke koupi, ale pro organizované zahrádkáře se nechala zajistit.
Členové spolku se rovněž začali angažovat při výkupu padaných jablek, například v roce 1990 se vykoupilo 40 vagonů této suroviny a vyplatilo se skoro 1 milion korun ! Sdružení zahrádkářů instalovalo také pás a drtič do moštovny – do té doby se musela venku nadrcená směs k lisu podávat ve kbelících.

Zásadním mezníkem krátkých dějin zahrádkářů byl rozpad podniku Zelenina v roce 1994. Výkupnu ovoce a zeleniny získal do pronájmu soukromý podnikatel Jaroslav Štál, který výkup prováděl až do roku 2015 ve výkupně za Kampeličkou, ta byla ale v podstatě na přání obce zlikvidována v roce 2016. Jaroslav Štál vydržel vykupovat ještě v roce 2016 doma, pak byla tato služba veřejnosti zrušena.
Vladislav Sedláček se soustředil na výkup padaných jablek pro Ovocnářské středisko Lužany. Po roce 1997 tuto činnost převzal Jaroslav Janda, později pak Renata a Jaroslav Odvárkovi pro různé odběratele.
V roce 1997 sdružení zakoupilo starší skříňovou nástavbu, umístili ji na podvozek Žuk, následně tam bylo přemístěno zařízení z maringotky, zkrácen pásový dopravník a hydraulické agregáty byly zabudovány mimo lisovací prostor. Ale různá drobná vylepšení probíhají až dodnes.
Kromě toho zahrádkáři každoročně (není-li proti třeba covid …) pořádají výroční členskou schůzi s besedou. Ta bývala často odborná (ovocnářství, jahody, obchod se zahrádkářským sortimentem) ale hodně jsme i cestovali (Evropa, USA, jižní Amerika, střední východ či Nový Zéland).
Pro členy se pořádají také většinou tematické (Země živitelka, Zahrada Čech, Zemědělec Lysá) či poznávací (Letohrad, Vamberk, Třebechovice, Průhonice, Kuks) výlety, dále i nákupní cesty (Polsko, semenáři ve Velelibech, zahradnictví Starkl, Kruh). Byli jsme i v senátu a Valdštejnském paláci, ale těch výletů bylo samozřejmě ještě daleko více.
Současný zahrádkářský svaz vedou Jaromír Šimek (předseda), Václav Nidrle (tajemník), Renata Odvárková (hospodářka) a Jaroslav Štál, Jaroslav Odvárko, Hana Militká, Jiří Militký, Jaroslav Šulc jako výbor.
Členská základna je 55 lidí, všichni dospělí a dokonce převážná většina důchodového věku … Všichni jsme ale aktivní, „hrabeme“ se v záhonech či pěstujeme ovoce drobné (rybíz) či to tradiční (jablka, hrušky, ořechy …) Členy samozřejmě přibíráme, informace u Renaty Odvárkové, členský roční příspěvek činí 50.- Kč, ale i benefity za členství nejsou zanedbatelné – večeře na výročce či sleva při zájezdu a moštování.
Zahrádkáři do Radimi určitě patří a nic nenasvědčuje tomu, že by jejich činnost byla ohrožená. A to je dobře !

Zpracovali Václav Nidrle a Jaromír Šimek