Navigace

Obsah

SKLÁDKA BIOODPADU 

kde: na parcele KN 699, katastrální území Radim - za hřbitovní zdí

kdy: v tuto chvíli otevřena nepřetržitě

úplné změní vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem