Obsah

Naše vísky

Tužín


Stránky Tužína nové ZDE a staré ZDE


Historie

První zmínka o vsi Tužín pochází z r. 1397 a spravoval ji Mikeš z Úlibic. V r.1411 se majitelem stává Jan z Kumburka a od r.1413 ves náleží k panství Radimskému. V letech 1542 – 1621 je v majetku panství Kumburského. R. 1627 kníže Albrecht z Valdštejna usadil v nedaleké Radimi kartuziány, kterým na jejich obživu daroval tvrz Radim s 12 vesnicemi mezi nimiž byly i osady Tužín a Podhájí. V r. 1608 je ve vsi zmínka o pivovaru. Stavení na návsi se však nedochovalo. Už v r. 1627 zde stojí dva mlýny, jejichž kola roztáčel potok Tužínka. Také po 3 rybnících, které tento potok napájel zůstaly jen zbytky hrází. V 18. století byl postaven na konci údolí třetí mlýn. Byl patrový z dřevěnou pavlačí a po požáru v r.1868 byl znovu též roubený vystavěn. Mlelo se zde do roku 1930 a je dosud veden jako kulturní památka. Dříve se téměř v každé chalupě tkalcovalo a výroba plátna byla hlavní obživou tehdejších početných rodin. Kopcovitý a málo úrodný terén neumožňoval ve větším rozsahu provozovat zemědělství. Proslulá byla obec chovem koz a pěstováním brambor na svažitých políčkách. V místech za dnešní kapličkou stávala tkalcovna, která v r. 1868 vyhořela, ve dvou hospodách se točilo pivo. Na místě jedné z nich dnes stojí rekreační budova. Nákladem zdejších občanů byla v r. 1871 vystavěna kaplička „Anděla strážce“. K osamostatnění obce došlo r. 1881. R. 1926 založen sbor dobrovolných hasičů. Proslavil se svojí divadelní činností a do r.1939 jeho soubor sehrál 11 her v přírodě. Na Krchově byl v r.1945 vysázen ovocný sad se 150 stromy, který však při zcelování půdy v r. 1976 byl vykácen. Elektrifikace obce byla provedena teprve v r.1955. O dva roky později bylo založeno JZD a následně v r. 1964 došlo ke začlenění obce do střediskové v Radimi. Rekreační oblast Tužín byla schválena v r.1972 a v r.1977 pak vystavěny 3 chaty u dřevěnického rybníka a v r.1979 prvních 5 chat v části Podhájí. Z původních 73 stavení v obcích Tužín a Podhájí v r.1920, kde tehdy žilo 262 obyvatel, dnes stojí 55 domů ( včetně 5 nově zbudovaných ). Hlavní příčinou zániku byly požáry, ale i odchod majitelů. Část jich zachránila éra chalupářů a tak dnes jich 33 slouží k rekreaci. Svoji podobu podstatně změnily, ale z celkového počtu domů je 27 roubených. Trvale zde žije v současné době 63 občanů. Nejstarší je muž ve věku 86 let a nejmladší chlapec narozený v září 2009.