Obsah

Pamětihodnosti


Pamětihodnosti v naší krajině 

Sochy

Mezi pamětihodnosti v naších obcích nesporně patří mimo kapličku také sochy, které si v dřívějších dobách nechali na svých pozemcích postavit naši předkové. Dvě takové dodnes stojí v části obce, kde se již léta říká na Krchově. Jedná se o sochu Panny Marie a sochu Svaté Anny. Zub času se na nich již podepsal, ale v roce 2008 byly renovovány, upraven prostor kolem, osázena zeleň a tyto památky tak znovu doplňují tužínskou přírodu v plné kráse. 

Sochy v naší krajině - zde


Lomenice

U roubených staveb jednu z dominant tvoří lomenice, které vytvořili mistři tesaři. Řada jich má ještě původní podobu, některé byly opraveny nebo nahrazeny novými, ale v původním provedení - viz fota-

Fota lomenic - zde